ONS KANTOOR

Dirk Dewandeleer en Benjamin Gillard zijn de stichtende vennoten van DG Advocaten en bieden hun cliënten kennis, ervaring, grondigheid, strategisch inzicht en beschik-baarheid. Zij beschikken beiden over een jarenlange ervaring in de sector van het ondernemingsstrafrecht en werken reeds meer dan 15 jaar samen in de meest uiteenlopende en complexe dossiers.

In de periode van begin jaren 2000 tot in 2014 waren zij werkzaam in het departement strafrecht van het Brusselse advocatenkantoor Eubelius. In 2014 hebben ze, samen met Raf Verstraeten, het Leuvense kantoor VDG Advocaten opgericht en in 2019 hebben ze besloten om hun gemeenschappelijke en complementaire ervaring als advocaat in het praktijkgebied van het ondernemings- strafrecht en hun zeer nauwe persoonlijke samenwerking op dat vlak in te zetten in een eigen nichekantoor te Leuven, dat op 1 april 2020 werd opgericht.

DG Advocaten ondersteunt natuurlijke personen, private rechtspersonen – kleine, middelgrote en grote ondernemingen – en overheidsinstellingen die bijstand en/of vertegenwoordiging behoeven in procedures in het (ruime) domein van het ondernemings- strafrecht. Haar cliënten kunnen daarbij als verdachte worden geviseerd, dan wel als slachtoffer in de hoedanigheid van burgerlijke partij in een procedure optreden. Het kantoor beantwoordt verder op regelmatige basis vragen om – buiten het kader van een lopend geschil – de strafrechtelijke rechtspositie van een individu, dan wel van een onderneming en/of haar bestuurders te analyseren en om cliënten die er vanuit een preventieve benadering naar streven om proactief (mogelijke) strafrechtelijke problemen te voorkomen, bij te staan met deskundige advisering.

DG Advocaten werkt bovendien voor verschillende overheden (centrale overheids-diensten, agentschappen, verzelfstandigde instellingen, samenwerkingsverbanden, overheidsondernemingen), zowel op het federale, het regionale als het lokale bestuursniveau.

Voorts heeft het kantoor een uitgebreid en divers internationaal en Belgisch privaat cliënteel, van de lokale ondernemer tot multinationals. Zijn (publieke en private) cliënten zijn actief in verscheidene sectoren.

Het kantoor adviseert en vertegenwoordigt zijn cliënten in zaken van Belgisch strafrecht en strafprocesrecht, met een bijzondere focus op het ondernemingsstrafrecht sensu lato. De advocaten van het kantoor pleiten voor alle Belgische strafrechtsmachten en behandelen dossiers voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te Straatsburg.

Vraagstukken waarmee het kantoor vaak wordt geconfronteerd omvatten onder meer feiten van (beweerde) valsheid in geschriften, witwassen, publieke en private corruptie, misbruik van vennootschapsgoederen, (financiële) fraude m.i.v. subsidiefraude, strafbare feiten in verband met de staat van insolventie, misbruik van voorkennis en marktmanipulatie, strafbare feiten in verband met informatietechnologie, specifieke misdrijven tegen vennootschapswetgeving en inzake marktpraktijken, fiscale fraude (inclusief strafrechtelijke inbreuken tegen de douanewetgeving), strafbare handelingen inzake sociale zekerheid en arbeids- en milieuwetgeving en schending van het beroepsgeheim. Ook strafdossiers n.a.v. (bedrijfs)ongevallen met verwondingen of een overlijden tot gevolg, behoren tot de praktijk van het kantoor.

Het kantoor heeft uitstekende professionele contacten in binnen- en buitenland die ervoor zorgen dat DG Advocaten in vlotte samen- werkingsverbanden kan optreden.

Ten slotte heeft DG Advocaten een samenwerkingsverband met Meesters Jan Vanheule en Renaud Vercaemst, die samen het Brusselse advocatenkantoor Livorno (www.livorno.be) vormen. Dirk en Benjamin hebben met beide confraters een jarenlange professionele relatie en ervaring uitgebouwd, aangezien ook zij in het verleden deel hebben uitgemaakt van VDG Advocaten.